Kategorie

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy - zwrot 10 dni
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

Zwracany towar należy dostarczyć na adres:

Fishing24
ul. Legnicka 17/U3
53-671 Wrocław

Na opakowaniu w widocznym miejscu należy umieścić zapis "ZWROT 10 DNI"

Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

REKLAMACJE
Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować mailowo na adres info@fishing24.pl. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz szczegółowy opis usterki.
Po zweryfikowaniu zgłoszenia reklamacyjnego, obsługa sklepu prześle instrukcje dalszego postepowania.